De Kandelaar / Dorpskerk
wintercollecte
Wintercollecte 2022
GELOVEN
geloven in delen
IN DELEN

JUIST NU!

 

Wintercollecte 2022

Diaconie Kandelaar en Diaconie Dorpskerk.

Door de sterk oplopende inflatie komen steeds meer mensen en gezinnen in financiële problemen met als gevolg dat primaire levensbehoeften niet meer vanzelf sprekend zijn. Je hoeft de journaals en kranten maar te horen en te lezen en je ziet de gevolgen van de steeds stijgende prijzen voor energie, voedsel, kleding etc.…. In deze situatie is het voor veel mensen nog moeilijker (tijdelijk) in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Elke steun is dan ook heel erg welkom. Als gezamenlijke diaconieën van de Dorpskerk en Kandelaar hebben we daarom gekozen voor de onderstaande doelen en vragen u indien dit mogelijk is te doneren. Als dit voor u niet mogelijk is dan is het goed om te weten dat zowel de diaconie als onderstaande organisaties misschien iets voor u kunnen betekenen en u daar een beroep op kunt doen.

Voedsel - en Kledingbank Rijssen-Holten

De Voedsel -en Kledingbank is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Door de oplopende inflatie en hoge energie prijzen staat bij een grote groep mensen het water tot aan de lippen. De voedselbank zamelt voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld die wekelijks aan de ingeschreven huishoudens worden aangeboden. De kledingbank is wekelijks geopend (elke woensdag tussen 11.00-15.00uur) aan de Roelf Bosmastraat 47 Rijssen (Oude Plus). www.oudeplus.nl

Sociaal noodfonds ViaVie Welzijn

Het sociaal noodfonds is er voor mensen die niet bij andere, bestaande instanties terecht kunnen voor financiële steun. De mensen van ViaVie Welzijn worden regelmatig geconfronteerd met schrijnende situaties. Bij sommige mensen is de financiële nood erg hoog. Via het sociaal noodfonds kan dan een eenmalige overbruggingslening worden verstrekt, puur om het eerste leed wat te verzachten. Naast de overbruggingslening gaat het fonds in 2023 ook giften verstrekken, binnen de richtlijnen van de AVG, aan mensen en gezinnen die om welke reden dan ook tussen wal en schip zijn geraakt.

 

De opbrengst van de wintercollecte zal door het fonds ingezet worden voor kinderen uit Holten waarvan de ouders niet de middelen hebben om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en ook geen beroep kunnen doen op de overheid of gemeente. Denk hierbij aan ondersteuning voor sociale activiteiten van scholen zoals schoolreisjes en excursies. In verband met de AVG zal de toekenning via de scholen verlopen. viaviewelzijn.nl/sociaal-noodfonds

 

De opbrengst van deze wintercollecte wordt over beide doelen gelijk verdeeld.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van één van onderstaande diaconieën.
(Maak eenvoudig gebruik van de link of de QR-code):

link naar NL83RABO0328560065
Diaconie De Kandelaar
o.v.v. Wintercollecte 2022
diaconie@kandelaarholten.nl

link naar NL 49RABO0328500925
Diaconie Hervormde Gem. Holten
o.v.v. Wintercollecte 2022
diaconie.hervormdholten@gmail.com

Wintercollecte 2022 (PDF)