De Kandelaar / Dorpskerk
levensmiddelen
Levensmiddelen pakketten

Levensmiddelen pakketten Diaconaal Netwerk Rijssen-Holten

 

De diaconieën van Holten zijn in het diaconaal netwerk verbonden met kerken in de gemeente Rijssen-Holten. Evenals voorgaande jaren wordt vanuit dit netwerk, in samenwerking met de gemeente, de uitgifte van levensmiddelen pakketten voor minima georganiseerd.

 

De gemeente stuurt brieven naar mensen die hiervoor in aanmerking komen, maar zij hebben mogelijk niet iedereen in beeld die zo’n pakket goed kan gebruiken. Daarom kunnen inwoners die niet benaderd zijn, maar ook graag in aanmerking komen, zich nog tot 27 november aanmelden.

 

Denkt u ook aan mensen in uw omgeving waar een pakket vermoedelijk erg welkom is. Informeert u hen hierover en vraag of u hun naam en adres mag doorgeven. (het diaconaal netwerk checkt op dubbele namen)

 

Aanmelden kan via één van onderstaande mailadressen of bij Henk Veltkamp (06 52 18 97 82) of Herman Withaar (06 48 21 52 51).

 

Aan de ontvangers wordt gevraagd om aanwezig te zijn op donderdagmiddag 15 december tussen 13:30 en 15:30 voor het in ontvangst nemen van hun pakket. E-mail:
diaconie.hervormdholten@gmail.com of diaconie@kandelaarholten.nl