De Kandelaar / Dorpskerk
armoede
Armoede bestrijding

Armoede bestrijding in Rijssen - Holten

 

In de gemeente Rijssen-Holten is begin november de stichting Rise Up in het leven geroepen met als doel om het toenemend aantal gezinnen dat onder de armoede grens komt te helpen en nieuw perspectief te geven vanuit een solide basis.

 

Visie:
 • Samenwerken met bestaande netwerken.
 • Het accepteren van een buddy is de enigste vereiste voor ondersteuning.
 • Vanuit een dienstbare houding de gemeenschappelijkheid te vergroten van velen die al langer bezig zijn met onze “noaber”in Rijssen-Holten.
  Strategie:
 • In eerste instantie wordt de focus gelegd op gezinnen met kinderen in Rijssen-Holten. Rise Up heeft tijd nodig om dit project van de grond te krijgen.
 • Een vertrouwenspersoon vanuit Rise Up is contactpersoon voor de eerste inventarisatie van de hulpvraag vanuit een gezin. Wanneer het contact is gelegd en de hulp is toegezegd, kan er een afspraak worden gemaakt met één van de buddy’s.
 • Vervolgstappen kunnen zijn: financiële hulp, thuishulp, goederen etc. Altijd ligt de nadruk op het vergroten van zelfredzaamheid, waardoor het toekomstperspectief wordt vergroot in het gezin.
 • Er wordt samengewerkt met bestaande netwerken en leggen de verbinding met: ondernemers, instanties en overheid. Altijd vanuit een vertrouwensbasis en gezond verstand. Stabiele gezinnen geven veiligheid en uitdaging aan kinderen om te kunnen groeien.
 • Wanneer er voldoende is gedaan om de financiële thuissituatie gunstig te maken, kan de input vanuit Rise Up worden beëindigd.
 •  

  Op maandagavond 14 november presenteerden de bestuursleden van de Stichting Rise Up hun initiatief aan het diaconaal netwerk Rijssen-Holten. De avond werd geopend door de voorzitter met het lezen van Mattheüs 25 vers 32-40 waarin tot uiting komt waar de stichting Rise Up mee bezig is en voor staat. Uit de avond kwam veel energie vrij om samen te bouwen aan een gemeenschap die waardig is en omziet naar elkaar, daarnaast niet oordeelt en perspectief plaatst voor onze gemeenschap.

   

  Op 28 november a.s. vindt er vanaf 19.30 uur een informatieavond plaats voor toekomstige buddy’s en geïnteresseerden die overwegen om een buddy te willen worden. Locatie: Handelsweg 26 in Rijssen.